#𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐠_𝐄𝐜𝐨𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭_𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦_𝐅𝐚𝐬𝐭𝐛𝐚𝐜𝐤

1.299.000.000

🔹 Màu trắng nội thất đỏ.
🔹 Sản xuất 2015
🔹 Động cơ: 2.3L Ecoboost, 310HP, 6 cấp SelectShift.

Còn hàng