Những trường hợp xe bị thu hồi đăng ký và biển số xe, quy định mới nhất năm 2020

Dưới đây là những trường hợp xe bị thu hồi đăng ký và biển số xe theo quy định mới nhất năm 2020 mà người dùng cần biết để tránh.

Theo tin tức pháp luật cập nhật mới nhất, Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an mới ban hành và áp dụng đã bổ sung thêm 4 trường hợp phải thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe được áp dụng từ ngày 1/8/2020 bao gồm:

  • Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA
  • Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu
  • Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự
  • Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Như vậy, sẽ có 11 trường hợp xe bị thu hồi giấy đăng ký và biển số cụ thể như sau:

[Infographic] Những trường hợp xe bị thu hồi đăng ký và biển số xe, quy định mới nhất năm 2020v a1

Những trường hợp xe bị thu hồi đăng ký và biển số xe, quy định mới nhất năm 2020.