Mức phạt lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường

Từ năm 2020, Nghị định 100/2019 đã tăng nặng mức xử phạt với lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường.

Lỗi đi sai vạch kẻ đường

Theo tin tức pháp luật ô tô, lỗi sai vạch kẻ đường, hiểu một cách đầy đủ là điều khiển phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường. Lỗi vi phạm này thường ở những nơi đường giao nhau có đặt biển báo hiệu R411 đồng thời có vạch kẻ, mũi tên chỉ hướng dưới đường 1.18.

Biển R411 - Hướng dẫn đi trên mỗi làn đường.

Biển R411 – Hướng dẫn đi trên mỗi làn đường.

Ví dụ: Tại nơi giao nhau, theo biển báo và vạch kẻ đường, phương tiện không nhập đúng làn theo hướng đi bắt buộc; xe rẽ trái tại làn đi thẳng; xe đi thẳng ở làn rẽ phải; xe ở làn rẽ phải lại đi thẳng…thì đó chính là không tuân thủ biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Lỗi này đối với ô tô bị xử phạt từ 200-400 ngàn đồng, xe máy từ 100-200 nghìn đồng.

Như vậy, khi gặp biển báo hiệu, vạch kẻ đường như trên, phải đi đúng làn, đúng hướng đi, theo mũi tên ghi trên biển báo và dưới đường. Nếu vạch kẻ phân cách các làn theo từng hướng là “vạch liền” thì các phương tiện phải nhập làn để di chuyển theo hướng đi mong muốn trước khi vào khu vực đó và không được đè vạch. Nếu là “vạch đứt” thì có thể được chuyển làn trong khi đè vạch, nhưng phải chuyển xong trước khi tới vạch dừng xe.

Mức phạt đối với lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường theo Nghị định 100/2019

Mức phạt lỗi sai làn đường và sai vạch kẻ đường năm 2020.

Trên đây là mức phạt lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường được áp dụng từ ngày 01/01/2020. Ngoài ra, lỗi này thường bị nhầm lẫn với lỗi sai làn đường.