#𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄_𝐑𝐎𝐕𝐄𝐑_𝐇𝐒𝐄

1.950.000.000

🔹 Màu trắng đen nội thất nâu.
🔹 Sản xuất 2013.
🔹 Động cơ: supercharger V6 3.0L.

Còn hàng

Danh mục: