𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬_𝐁𝐞𝐧𝐳_𝐕𝟐𝟓𝟎

1.899.000.000

#𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬_𝐁𝐞𝐧𝐳_𝐕𝟐𝟓𝟎_𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥_𝟐𝟎𝟐𝟎
🔹 Màu đen nội thất kem.
🔹 Sản xuất 2019
🔹 Động cơ: 2.0L 211HP 8 cấp số.

Còn hàng

Danh mục: ,